Akşemseddin Hz’nin Ölümü

Göynük’te Gazi Süleyman Paşa Camii haziresinde bulunan Hz. ölümü hakkında yeni rastladığımız bir kaynak yazıdan alınmıştır..

Hazretlerinin Vefâtı

1459 senesinde vefât günü gelip çattığında müridânını ve yakınlarını mescidde toplayıp vasiyetini yazan ve onlarla helâlleşen Akşemseddin (Kuddise Sirruhû) Hazretleri arkasında yetiştirmiş olduğu halifeleri ve tarikat şubesini (Tarîkat-ı Şemsiyye-i Bayrâmiyye), evlatlarını ve pek çok konuda vermiş olduğu eserlerini bırakarak Yâsîn-i Şerîf’i tilâvet ettikten sonra sağ yanı üzerine uzanmış bir vaziyette Âlemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celâluhû)ya ilticâ etmiştir.

Allah Te‘âlâ şefaatlerine nâil eylesin ve bizlere nice fetih mimarları ve fetihler nasib eylesin. Âmîn.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.