Hacıabdi Camii

ilçemizin Hacıabdi mahallesi, Deve Yolu üzerinde bulunan ve mahallesinden ismini alan Hacıabdi camii geç devir özellikleri gösterir. Yoldaki eğim farkından dolayı yüksekçe bir zemin kat üzerine inşa edilmiştir. Caminin zemin katta kuzeybatı köşesi pahlanmıştır. İbadet mekanına kuzeydoğu köşede yer alan ve yoldan basamaklarla ulaşılan bir kapıyla girilmektedir. Dikdörtgen planlı cami düz ahşap bir tavan ile örtülüdür. Kuzeyinde küçük bir kadınlar mahfili yer almaktadır.

Batı cephesinde yer alan çıkma üzerindeki pencereler yuvarlak kemerli ve alçı şebekelidir. Caminin diğer pencereleri ise dikdörtgen formludur. Kat araları ve köşeler silmeler ile belirginleştirilmiştir. Kırma çatı ile örtülüdür. Çatı üzerinden yükselen silindirik gövdeli minaresi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.