30 Ağustos Zaferinin Türkiye’de İlk Anıtı

Sakarya Meydan Muharebelerinin kazanılması neticesinde Türkiye’de ilk yapılan Zafer Anıtı,  Abide-i Zafer Anıtı Bolu’nun Göynük ilçesindedir. Bu Zafer Abidesinin açılışına Gazi Mustafa Kemal’de davet edilmiş ancak bir seyahatte bulunduğu için telgraf zamanında ulaştırılamamış, sonrasında Zafer Abidesini yaptıran dönemin Kaymakam’ı Hurşit Efendiye teşekkür telgrafı çekmiştir.

Bolu’nun Göynük ilçesinde 1923 yılında açılışı yapılan Abide ilçe halkı tarafından Saat Kulesi, Zafer Kulesi olarak da anılmaktadır ancak yapılışına uygun olarak dönemindeki adı Abide-i Zafer Anıtı’dır..

 

 

 

 

 

Zafer Anıtı Göynük ilçe merkezinin ortasında bulunan hakim kayalığın üzerine yaptırılmıştır. İçişleri Bakanlığı arşivinden alınan fotoğraftan esinlenerek ilçeye Abide-i Zafer’i yaptıran Kaymakam Hurşit Efendi (Hurşit AKKAYA 1881 – 1953) heykeli ilçemiz hemşehrisi Resim Öğretmeni Prof. İ. Hakkı DEMİRTAŞ tarafından 2019 yılında anıtının yanına dikilmiştir.

Abide-i Zafer
Zafer Anıtı..
Sakarya Meydan muharebelerinin kazanılması anısına dönemin Kaymakam’ı Hurşit Efendi tarafından 1922 Ekim ayında yapımına başlanmış ve Ocak 1923’de açılmış, açılışına Atatürk’de davet edilmiş ancak davet telgrafı seyahatte olması sebebiyle kendisine geç ulaştığı için katılamamıştır. Sonrasında bu anıt için Göynüklülere teşekkür telgrafı çekmiştir..
“Göynük Kaymakamı Mehmet Hurşit Bey’e
(22 Şubat 1339/1923)
11 Kânûnisâni (Ocak) 1339/1923 tarihli mektubunuzu seyahatimden avdetimde aldım. Herkesten evvel büyük ve asil milletimizin malı olan bîemsâl zaferi temsilen Göynük’te bir âbide inşa edilmesi beni çok mütehassıs etti. Bu vesile ile hakkımda izhâr olunan hissiyat-ı muhabbet ve merbutiyetinize teşekkür ederim.
Memleketimizde ilk defa olarak vücuda getirilen bu kıymetdâr eserin amilleri meyanında bulunduğunuzdan dolayı şâyân-ı tebrik olduğunuzu beyân ile vezâif-i mevrudenizde mufaffakiyetlerinizin mütemadisini temenni ederim.
TBMM Reisi, Başkumandan
Gazi Mustafa Kemal
(“11 Ocak 1339/1923 tarihli mektubunuzu, bir gezi dönüşünde aldım, herkesten önce ve bir ilk olarak, büyük ve asil milletimizin başarısı, malı olan emsalsiz zaferi temsil eden bir abidenin-anıtın Göynük’te inşa edilmesi beni çok mütehassıs etti. Memleketimizde ilk defa yapılan bu çok kıymetli eserin yapılmasına sebep olanlar arasında bulunduğunuz için tebrik edilmeye layık olduğunuzu bildirir görevinizdeki başarılarınızın devamını dilerim” )
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Genelde 380 , Bugün 1 defa okunmuştur