Göynük Zafer Abidesi

Cumhuriyetin ilanının 96. yılında Göynük’e Zafer Abidesi’ni (Zafer Kulesi) kazandıran dönemin Kaymakamı Hurşit Efendi’nin heykeli dikildi.
İlçemiz emekli öğretmenlerinden Hakkı DEMİRTAŞ hocamızın yine Göynük ilçemizin Bağlar Toprağı kullanarak kalıbı hazırlanan Zafer Abidesi anıtımızı ilçemize kazandıran Kaymakam Hurşit Bey heykeli Göynük Belediyemiz tarafından yerine konulmuştur.


Abide-i Zafer’i (Zafer Anıtı) ilçemize kazandıran Kaymakam Hurşit Bey Kimdir :
Mehmet Hurşit Bey, (AKKAYA) (1881 – 1953) Milli Mücadele’nin ilk günlerinden itibaren Kuvayı Milliye Hareketi içinde yer almıştır. 15 Mayıs 1919’da başlayan Yunan işgali sırasında İzmir’de bulunan Hurşit Bey, işgale karşı direnişe geçen yurtseverlerle birlikte hareket etmiştir. İşgal kuvvetlerine karşı başlatılan direniş hareketlerine katıldığı gerekçesiyle Yunan işgal kuvvetleri tarafından tutuklanmış, ağır işkencelere uğratılmıştır. Hurşit Bey, hapsedildiği Yunan askeri cezaevinden kaçarak Afyon’a gelmiş ve işgal kuvvetlerine karşı mücadeleye devam etmiştir.
Türk Ordusu 9 Eylül’de İzmir’e, 10 Eylül’de Bursa’ya, 18 Eylül’de Çanakkale’ye girmiş ve “Büyük Zafer” e ulaşılmıştır. Hurşit Bey’in Göynük Kaymakamlığı görevine atanması da, Büyük Zafer’in kazanılmasını izleyen 1922 Ekim ayı başında gerçekleşmiştir. Hurşit Bey’in yeni görev yerindeki ilk icraatlarından birisi; Göynük’ün hâkim bir tepesine (Selâ Kayası) İstiklal Savaşı’nın kazanılmasının anısına, “Büyük Taarruz ve Büyük Zafer’in nişanesi” olarak bir “Âbide-i Zafer/Zafer Anıtı” inşa edilmesi için çalışmalara başlamak olmuştur. Göynük Zafer Anıtı’nın inşaatı, 1923 yılının Ocak ayı başında tamamlanmıştır.
Açılışa davet edilen Atatürk‘ün Ankara dışında olması sebebiyle davet mektubu eline geç ulaşmış ve dönüşünde kendisini çok duygulandıran ve Türkiye’de bir ilk olan Abide-i Zafer için Göynük Kaymakamlığı’na bir teşekkür telgrafı göndermiştir..

“Göynük Kaymakamı Mehmet Hurşit Bey’e
(22 Şubat 1339/1923)
11 Kânûnisâni (Ocak) 1339/1923 tarihli mektubunuzu seyahatimden avdetimde aldım. Herkesten evvel büyük ve asil milletimizin malı olan bîemsâl zaferi temsilen Göynük’te bir âbide inşa edilmesi beni çok mütehassıs etti. Bu vesile ile hakkımda izhâr olunan hissiyat-ı muhabbet ve merbutiyetinize teşekkür ederim.
Memleketimizde ilk defa olarak vücuda getirilen bu kıymetdâr eserin amilleri meyanında bulunduğunuzdan dolayı şâyân-ı tebrik olduğunuzu beyân ile vezâif-i mevrudenizde mufaffakiyetlerinizin mütemadisini temenni ederim.
TBMM Reisi, Başkumandan
Gazi Mustafa Kemal

(“11 Ocak 1339/1923 tarihli mektubunuzu, bir gezi dönüşünde aldım, herkesten önce ve bir ilk olarak, büyük ve asil milletimizin başarısı, malı olan emsalsiz zaferi temsil eden bir abidenin-anıtın Göynük’te inşa edilmesi beni çok mütehassıs etti. Memleketimizde ilk defa yapılan bu çok kıymetli eserin yapılmasına sebep olanlar arasında bulunduğunuz için tebrik edilmeye layık olduğunuzu bildirir görevinizdeki başarılarınızın devamını dilerim” )

Yüzyıllar boyu kaidesinde duracak Zafer Anıtı’nı yaptıran Kaymakam Hurşit Efendiyi gençlerimize doğru bilgilerle tanıtacak olan bu heykelin yapımında emeği geçen herkese #Göynüklüler sayfamız olarak teşekkür ederiz..

Kaynak: (Türkoğlu Gazetesi, 19 Teşrin-i sani 1338/1922./İBA, SAD, SDN:35/Erol Evcin, Bolu ve Çevresi, Olaylar İz Bırakanlar, Doktora Tezi, s:511, 512. Ankara-2013)

#GöynükZaferAbidesi #HakkıDemirtaş #AhmetÇankaya #KaymakamHurşitEfendi #GöynükZaferKulesi
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Genelde 658 , Bugün 1 defa okunmuştur